Startsida

Kuresaare är en brunnsort med mångsidig och god service i en trygg livsmiljö med modern infra­struktur och balanserad ekonomi. Beroende på läget, tryggheten och den välvårdade stadsmiljön är Kuresaare ett värderat turistmål bland både estniska och utländska gäster.
Centret har behållit sin image sedan tider då staden var kallad ”pärlan bland Livlands småstäder”.
Varje år besöker tusentals turister detta turistcentrum som är ett av de populäraste i Estland.
Den viktigaste historiska sevärdheten är Biskopsslottet från 1300-talet, som omringas av stads­parken med dess många växtarter.
Den arkitektoniskt mycket värdefulla gamla staden, ett skyddsområde med en- eller tvåvåningshus i klassisk stil, har bevarats i centret av Kuressaare.
Kuressaare är en stad som utvecklar sig snabbt och har goda förutsättningartill och var alla alltid är välkomna.
Första skriftliga omnämnanden om Ösels huvudstad Kuressaare: år 1424
Stadsrättigheter den 8.5.1563
Areal: 15 km²
Klimat: mild, maritim
Vindförhållanden: vanligtvis sydvästliga vindar, vindens hastighet i medeltal 6-8 m/s
Medeltemperatur: sommaren 19°C, vintern -1°C
Vattnets medeltemperatur: i juni 17°C, i juli 18,5°C, i augusti 19°C